Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie. Oszczędzaj czas i pieniądze.

01Życie


- Śmierć
- Uszczerbek na zdrowiu
- Pobyt w szpitalu
- Poważne zachorowanie
- Urodzenie/śmierć dziecka oraz śmierć rodziców/teściów
- Zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka na start w dorosłe życie, oraz na wypadek Twojej śmierci
- Zabezpieczenie finansowe Twoje lub Twojej rodziny, po osiągnięciu określonego wieku lub przejściu na emeryturę, oraz na wypadek Twojej śmierci
- Ochrona ubezpieczeniowa polegająca na wypłacie świadczenia w razie zachorowania na nowotwory lub pokryciu kosztów leczenia w Polsce
- Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach której ubezpieczyciel sfinansuje Twoje leczenie za granicą, w przypadku zachorowania na nowotwór lub innego poważnego zachorowania
- Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach której istotna część opłacanej przez Ciebie składki ubezpieczeniowej, byłaby inwestowana w instrumenty finansowe rynku kapitałowego.

02Komunikacja


- OC roczne
- OC krótkoterminowe
- AC – naprawa w warsztacie (w tym warsztacie partnerskim)
- AC - naprawa ASO
- Mini AC
- AC – brak amortyzacji części
- AC – amortyzacja części
- AC – części oryginalne
- AC – części zamienne
- AC - naprawa kosztorys
- Assistance - wypadek
- Assistance - awaria
- NNW
- Szyby
- GAP
- Zielona karta
- Ochrona Zniżek OC
- Ochrona Zniżek AC
- Bezpośrednia Likwidacja Szkód
- Opony
- Bagaż
- Ochrona Prawna
- OC graniczne

03Podróże


- Koszty leczenia
- COVID-19
- NNW
- OC w życiu prywatnym
- Bagaż i sprzęt sportowy
- Assistance
- Odwołanie podróży, biletu lotniczego lub noclegu
- Rozszerzenie o choroby przewlekłe
- Rozszerzenie o uprawianie sportu wysokiego ryzyka
- Rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu
- Rozszerzenie o tereny objęte wojną lub uczestniczenie w niej
- Rozszerzenie o wykonywanie pracy fizycznej
- Podróż krajowa
- Podróż zagraniczna
- Podróż służbowa
- Podróż prywatna
- Moto Assistance
- Zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

04Dom i mieszkanie


- Mury - zdarzenia losowe
- Mury - kradzież, dewastacja
- Ruchomości - zdarzenia losowe
- Ruchomości - kradzież, dewastacja
- Dom w budowie
- Elementy szklane od stłuczenia
- Dom letniskowy
- OC w życiu prywatnym
- Sprzęt elektroniczny
- Assistance domowe
- Budowle
- Mienie poza miejscem ubezpieczenia
- Nagrobek
- Stałe elementy wykończeniowe
- NNW
- Ochrona Prawna
- Garaż/budynek niemieszkalny i garaż
- Elementy w budowie
- Odnawialne źródła energii
- Dom letniskowy w budowie
- Przedmioty wartościowe
- Roślinność ogrodowa
- Napad uliczny, rabunek, kradzież zwykła
- NNW psa lub kota
- Rower pozostawiony poza domem

05Biznes, flota, zawodowe


- Lokal lub budynki
- OC działalności gospodarczej
- OC zawodowe
- Środki trwałe
- Środki obrotowe
- Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne
- Elektronika
- Elementy szklane
- Assistance
- Ochrona prawna
- OC przewoźnika
- OC przewoźnika pod licencje
- OC spedytora
- D&O
- OC drona
- Flota pojazdów na podstawie umowy generalnej
- OC statków
- Casco statków
- Gwarancja ubezpieczeniowa
- Cargo
- Maszyny mobilne
- Lotnicze
- Morskie
- Chów przem. zwierząt
- Utrata zysku
- Cyber ryzyka
- Odnawialne źródła energii
- Ubezpieczenie medyczne

06Rolnicy


- OC rolnika
- Budynki rolnicze
- Sprzęt rolniczy, maszyny wolnobieżne
- Zwierzęta gospodarskie
- Ziemiopłody i uprawy
- Ruchomości - zdarzenia losowe
- Ruchomości - kradzież, dewastacja
- OC w życiu prywatnym
- NNW
- Odnawialne źródła energii

07Kredyt


- Kredyt konsumpcyjny
- Kredyt hipoteczny
- Kredyt inwestycyjny
- Karta kredytowa
- Kredyt konsolidacyjny
- Limit w koncie
- Leasing
- Faktoring